Září 2012


Co ještě nevíme o květinách

28. září 2012 v 22:43 Květiny
Květiny mluví nejkrásnějším jazykem světa aneb co ještě nevíme o květinách
Každý druh květiny, její zaříznutí a naaranžování má svůj význam. Roli hrají i zdánlivé maličkosti jako to, zda jsou květy sklopené nebo vzpřímené. Kupříkladu pozvání na schůzku zvadlými růžemi znamenalo v dřívějších dobách hodinovou schůzku, zatímco kytice otočníku s omamnou vanilkovou vůní již dvě hodiny.
Afrikán
Neveliké žlutooranžové květinky často zdobící zahrádku nebo balkon vypovídají o nehynoucí lásce a odhodlanosti překonat všechny její překážky a nástrahy.
Fialka
Jedná se o velice rozšířenou květinu, který skýtá více než 500 druhů. Setkáme se u ní s různou terminologií, důležité pro nás ale je, že violka i fialka je ta samá rostlina. Legenda vypráví o pasáčkovi Atysovi, který byl tak krásný, že po něm zatoužila samotná bohyně Kybela. Atys se ale zamiloval do jiné ženy a chtěl se s ní oženit. Bohyni Kybelu to rozzlobilo a Atyse v průběhu svatební hostiny unesla. Atys ze zoufalství spáchal sebevraždu a ze země, kterou potřísnil svou krví, vyrostly fialky.
V květomluvě je fialka vyjádřením lásky.
Modrá fialka je prosbou o vyslyšení lásky,
Žlutá značí slib věrnosti
Bílá je zármutkem nad prchajícím štěstím.
Gerbera
V této krásné a přitom jednoduché květině se skrývá velká upřímnost. Gladiola
Gladiolou můžete vyjádřit, že potřebujete více času. Gladiola totiž říká: "Nespěchej na mě…"
Karafiát
Pokud chcete darovat nebo obdržíte karafiát, je zde rozhodující barva. Bílý je touhou po lásce obdarovaného a nedočkavostí na vyznání se, červený znamená obdiv, ale žlutý zklamání. Nakonec si také všímejme, zda karafiát voní, či ne. Pokud voní, jedná se o čisté přátelství, pokud ne, tak je vyjádřením krásy zevnějšku, ale nevalné vnitřní hodnoty.
Narcis
Tuto květinu si spojujeme se sebeláskou a přílišnou zahleděností do sebe sama. Legenda praví, že mládenec, který se zamiloval do svého obrazu, byl proměněn v květ narcisu. Pokud tedy dostaneme narcis, je na čase zamyslet se nad přehnanou sebeláskou.
Růže
Symbolika růže spadá až do antiky. Zde symbolizovala pomíjivost života, neboť rychle uvadá. Antické báje popisují růži jako pozůstatek ranních červánků na zemi. Někdy se spojuje přímo s řeckými bohy a to kupříkladu s Adónisem, z jehož krve vznikla.
Podle barvy růže se mění její význam.
Růže bílá - čisté svědomí, čistota
Růže žlutá - žárlivost
Růže oranžová - touha
Růže červená - náležím zcela tobě
Růže rudá - miluji tě
Růže rudá, kytice - vyjádření díků

Slunečnice

Proč se slunečnice otáčejí za sluncem? Opět nahlédneme do antických mýtů. Podle jednoho z nich to má na svědomí nymfa Klytie. Zamilovala se do boha slunce Helia a ze žárlivosti ublížila jeho milence. Byla potrestána tím, že ji bohové proměnili v květinu, která se neustále otáčí za tím, koho miluje.
V řeči květin značí slunečnice přílišnou pýchu.

Tulipán

Tato krásná květina původem z Číny, která se v současné době spojuje nejvíce s Nizozemím, je také ideální květinou k vyjádření lásky, tedy pokud má červený květ. Žlutý tulipán značí přílišnou pýchu obdarovaného a oranžový povrchní krásu bez duševních kvalit.Podzimní veršování

14. září 2012 v 21:05 Moje básně
Podzim
Listí padá ze stromu,dráčci rozpustile poletují nad zemí
Podzim krášlí přírodu barevnou paletou stromů,
Léto už šlo spát, nastává tajemný čas

Autor: Marcela


Babí léto

4. září 2012 v 14:39 Podzimní obrázky
Babí léto


Citáty v obraze

2. září 2012 v 0:05 Citáty v obraze
Citáty v obraze


Děkuji za návštěvu a přijďte zas